Route:  
  1. Home
  2. Wie zijn wij?

Wie zijn Wij?


Bestuur


De leidraden voor het bestuur:

 

Ivonne Verkes
voorzitter@kknh.nl
Voorzitter
Vincent Mulder
secretariaat@kknh.nl
Secretaris
Marcel de Groot
penningmeester@kknh.nl
Penningmeester
Mirjam Strating
mirjam_strating@hotmail.com
Algemeen bestuurslid
Logo Comm'ant Nederland B.V. kwaliteit & procesmanagementsystemen
Logo Royal Smilde Bakery
Logo Boon Edam International
Logo TKS
Logo RAVO
Logo Naktuinbouw
Logo TrailBlazers B.V.
Logo CZSK (Koninklijke Marine)
Logo Lean2Succes
Logo Riktade
Logo van Velzen Consultancy

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!