Route:  
  1. Home

AVG certificering BC 5701:2018 - De stand van zaken

Datum:
Donderdag 19 november 2020
Ontvangst:
14:30 uur
Aanvang:
14:45 uur
Einde:
16:45 uur

Officiële AVG certificering BC 5701:2018 – De stand van zaken

 

In het licht van de AVG is Brand Compliance begin 2018 gestart met de ontwikkeling van een certificatie norm en schema om invulling te geven aan Art. 42 en Art. 43 AVG, de zogenoemde mogelijkheid tot het uitvoeren van een officiële AVG certificering. Het is een intensief traject geweest met de nodige hobbels en uitdagingen bij diverse stakeholders. Het traject nadert momenteel zijn einde. Tijdens de presentatie zullen we ingaan op het proces van ontwikkeling, de samenhang en verschillen met andere normen zoals ISO27001 en ISO27701, de stakeholders en de fase waarin het programma zich nu bevindt. 

 

Over Christian Oudenbroek

Christian Oudenbroek is sinds 2004 als directeur verbonden aan Certificatie Instelling Brand Compliance BV. Brand Compliance is gespecialiseerd in certificatietrajecten rondom kwaliteit, informatiebeveiliging en privacy. In het beroepsmatige leven houdt Christian zich met name bezig met de ontwikkeling van normen, schema’s en keurmerken. Hij is o.a. de auteur van BC5701:2018, lid van de NEN werkgroepen op het gebied van Privacy en NTA7516 en namens de Certificerende Instellingen in Nederland adviseur van het Centraal College van Deskundigen in Zorg en Welzijn bij NEN.

Privé is Christian hobbymatig fokker van rashonden.

Logo Comm'ant Nederland B.V. kwaliteit & procesmanagementsystemen
Logo Royal Smilde Bakery
Logo Boon Edam International
Logo TKS
Logo RAVO
Logo Naktuinbouw
Logo Lean2Succes
Logo TrailBlazers B.V.
Logo CZSK (Koninklijke Marine)
Logo van Velzen Consultancy

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!