Route:  
  1. Home

Bijeenkomst 2: Dansen met Dilemmas

Locatie:
SHIP (Sluis Haven Informatie Punt), Noordersluisweg 1, 1975 AM IJmuiden
Datum:
Dinsdag 3 december 2019
Ontvangst:
13:00 uur
Aanvang:
13:15 uur
Einde:
17:00 uur

Dagelijks hebben we met dilemma's te maken, zowel privé als tijdens ons werk. Samenwerken of concurreren? Massa of maatwerk? Kwaliteit verbeteren of kosten verlagen? Carrière of kinderen? 

Steven Olthof heeft samen met Allard Everts in het boek Dansen met dilemma's beschreven hoe je constructief met dilemma's kunt omgaan en ze vanuit de én-én kant in plaats van de óf-óf kant kunt benaderen. 

Hoe kom je tot wederzijdse winst, tot een win-win en hoe brengt jou dat als mens of jou als onderdeel van een organisatie verder. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is om vanuit de én-én kant te kijken. Steven gaat ons vertellen hoe we dat beter onder de knie kunnen krijgen.

Voorafgaand aan de presentatie van Steven krijgen we een rondleiding bij Ship, de tentoonstelling over ontwikkelingen in innovatie en duurzaamheid bij de bedrijven langs het Noordzeekanaal. Alle bij de bouw van de nieuwe sluis betrokken partijen zullen ongetwijfeld met vele dilemma's geconfronteerd zijn en worden. Dat lijkt ons een mooie 'appetizer' voor de presentatie van Steven. Na de presentatie gaan we aan de slag met een eigen dilemma via de Dilemma-to-Dialogue procesmethodiek.

Steven Olthof
Steven Olthof

(Let op! Deze locatie is alleen te bereiken vanuit de noordkant. Dus langs Tata naar de sluizen rijden en dan kom je vanzelf langs het rode gebouw van Ship).

Er kunnen maximaal 35 deelnemers zijn. De deelnemers krijgen van te voren nog formulier toegestuurd met daarin dilemmavragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Identificeren en formuleren van dilemma’s: hoe doe je dat?

Volgens de officiële definitie is een dilemma: 

‘Een toestand waarin een keuze moet worden gemaakt tussen twee wegen die allebei grote bezwaren opleveren: een netelig vraagstuk’.

Inderdaad wordt een dilemmasituatie vaak op deze wijze beschreven. Bijvoorbeeld: “We moeten banen schrappen, maar er is al een personeelstekort.”

Een dergelijke uitspraak vraagt om verduidelijking. De eerste ‘weg’ is weliswaar helder: banen schrappen. Maar de tweede weg is hier geformuleerd als een klacht: personeelstekort.
Om een dilemma geschikt te maken voor analyse is het nodig om beide ‘wegen’ (wij gebruiken het woord ‘propositie’) positief of neutraal te formuleren. 

We gebruiken daarvoor het volgende sjabloon:
Aan de ene kant wil/moet ik ? maar aan de andere kant wil/moet ik ?

Het personeelsdilemma wordt dan:
Aan de ene kant wil/moet ik banen schrappen maar aan de andere kant wil/moet ik zorgen dat het tekort aan personeel vermindert.

Merk op dat dit dilemma geformuleerd wordt als de uitdaging van één persoon. Dat is een belangrijk aspect van de Dilemma-to-Dialogue benadering. Een dilemma dat spreekt over ‘wij willen/moeten’, leent zich moeilijk voor analyse, want dilemma’s zijn geworteld in tegengestelde belangen, behoeften en waarden. En geen twee personen hebben precies dezelfde belangen, behoeften en waarden. De ik-persoon in de beschrijving van het dilemma noemen we de ‘dilemmahouder’. Dit is de persoon die (vaak letterlijk) wakker ligt van het probleem en waarvan je mag verwachten dat hij of zij het dilemma wil aanpakken. 

Op 3 december werken we na de lezing in groepjes aan een dilemma van een of twee van de deelnemers om de procesmethodiek in de vingers te krijgen. Hierbij het verzoek aan elke deelnemer van de bijeenkomst om een dilemma, dat u als uw eigen dilemma in uw werksituatie ziet, naar de bijeenkomst mee te nemen. 

Programma:

13.00 ontvangst

13.15 rondleiding Ship

14.30 begin presentatie Steven

17.00 einde

Logo Comm'ant Nederland B.V. kwaliteit & procesmanagementsystemen
Logo Royal Smilde Bakery
Logo Boon Edam International
Logo TKS
Logo RAVO
Logo Naktuinbouw
Logo Lean2Succes
Logo TrailBlazers B.V.
Logo CZSK (Koninklijke Marine)
Logo van Velzen Consultancy

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!