Route:  
  1. Home

Design Thinking door Studio Cocreatie

Datum:
Donderdag 25 juni 2020
Ontvangst:
14:15 uur
Aanvang:
14:30 uur
Einde:
17:00 uur

Design thinking als innovatie versneller

Design Thinking wordt ingezet om innovatie op een creatieve manier vorm te geven. Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan. Unieke waarde creëren.

Die waarde zit niet zozeer in de technologie, in het product of dienst, maar vooral in de ervaring van de eindgebruiker. Deze eindgebruiker ervaart de waarde door het gebruik van producten en diensten om de eigen doelen te realiseren.

Daardoor wordt er steeds meer in cocreatie gewerkt, waarbij de eindgebruiker actief een rol heeft.

 

Mooie woorden, maar de vraag blijft: “hoe dan?”

 

Studio Cocreatie (www.studiococreatie.nl) is een design thinking bureau met een focus op het sociale domein. Zij zullen ons meenemen in de wereld van Design Thinking. We gaan een interactief programma volgen opgebouwd rondom de onderwerpen cocreatie, innovatie en design thinking. 

Uitgangspunt hierbij is learning by doing. We gaan dus zoveel mogelijk aan de slag, in kleine teams gaan we ervaringen opdoen en delen en toewerken naar een concreet eindresultaat! Voor deze sessie hebben we ervoor gekozen om deze ook nog online te faciliteren! 

 

High-level programma

  • Wat is design thinking?
  • Design thinking stappen
  • Online samenwerking – oefenen!
  • Evaluatie en lessons learned

 

Wil jij ook bij deze online inspiratie sessie aanwezig zijn? Geef je dan snel op!

Logo Comm'ant Nederland B.V. kwaliteit & procesmanagementsystemen
Logo Royal Smilde Bakery
Logo Boon Edam International
Logo TKS
Logo RAVO
Logo Naktuinbouw
Logo Lean2Succes
Logo TrailBlazers B.V.
Logo CZSK (Koninklijke Marine)
Logo van Velzen Consultancy

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!