Risicomanagement

 • Datum
  Donderdag 24 september 2015
 • Tijd
  13:00 – 17:00 uur
 • Locatie
  Het Seinwezen, Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem
 • Programma
  • 13.00 uur
   start ALV
  • 13.45 uur
   start presentatie RPS over Risicomanagement
  • 16.30 uur
   eind presentatie, start netwerkborrel
  • 17.00 uur
   eind programma
 • Nadere informatie
  n.v.t.

In vervolg op de lezing over de eisen van de “nieuwe“ ISO 9001 duiken we dieper in de materie van risico management.  Dit doen we samen met RPS Nederland, een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria, dat dagelijks werkt voor bedrijven, overheden en inspecties aan een betere leef-, woon- en werkomgeving. RPS heeft  400 professionals vanuit vestigingen in Breda, Delft, Leerdam en Zwolle.

Zoals we weten ligt in de nieuwe ISO9001 een sterke focus op risico denken. De nadruk wordt daarbij gelegd op het prospectief (vooraf) inventariseren van de risico’s. RPS heeft een visie en methodiek voor risicomanagement ontwikkeld die voortbouwt op het reeds aanwezige managementsysteem van de organisatie (retrofit benadering) om vervolgens een verdiepingsslag te maken voor de meest relevante risico’s van de organisatie (BowTie methode).  Met deze benadering wordt een eerste versie van een risicoregister samengesteld. De bestaande procedures in het managementsysteem beschrijven immers de beheersmaatregelen die de organisatie heeft ingevoerd. Deze maatregelen worden in het register gekoppeld aan de risico’s die zij beheersen. Vervolgens worden de belangrijkste risico’s verder geanalyseerd met de bowtie methodiek. Het grote voordeel van de gekozen methodiek is dat het visueel een zeer sterk model is en daarmee in het proces naar het maken van een BowTie voor iedereen zeer begrijpelijk is.
Bij deze methodiek worden voor een specifiek risico (centrale gebeurtenis) zowel de oorzaken (bedreigingen) als gevolgen (consequenties) geïnventariseerd. Vervolgens gaat men op zoek naar de aanwezige beheersmaatregelen (barrières) om te voorkomen dat óf de bedreiging zich kan manifesteren óf dat de consequenties beperkt kunnen worden (bijvoorbeeld beleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, opleidingen, cameratoezicht). Op deze wijze ontstaat een model in de vorm van een vlinderdas (BowTie).

Tijdens deze sessie zullen adviseurs van RPS, Martijn Sander en Marc Blaauw, hun visie en benadering presenteren en toelichten, maar zullen jullie met de methodiek gaan spelen en met elkaar aan de slag gaan. Zo zullen we bijvoorbeeld gaan kijken of (de wijzigingen in) de nieuwe ISO9001 norm ook in een BowTie gepresenteerd of verwerkt kan worden. En hoe je dezelfde BowTie kunt gebruiken als er een keer iets mis is gegaan (onderzoek van incidenten).

Terug


Kwaliteitskring Noord-Holland
Bisonstraat 4
1448 WR  Purmerend

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!