Be´nvloeden/ de Roos van Leary

 • Datum
  donderdag 26 november
 • Tijd
  13:00 – 17:00 uur
 • Locatie 
  Vanouds het Dorpshuys, Donkerelaan 20-22, 2061 JM Bloemendaal
 • Programma
  • 13:00 uur
   Zaal open
  • 13:30 uur
   Programma16:30 uur: Borrel en netwerken
  • 17:00 uur
   Einde
 • Nadere informatie
  n.v.t.

Samen met Gonnie Kleine van “de Zee van Mogelijkheden” gaan we dieper in op het onderwerp beïnvloeden. Aan de hand van de Roos van Leary neemt zij ons mee om de kracht van onze eigen creativiteit te ervaren.Als (kwaliteit)adviseur moeten we continu mensen beïnvloeden en met anderen samenwerken. Hoe doen we dat het slimst? Daartoe moet je eerst jezelf beter kennen. Als je je eigen gedrag snapt, kan je beter inschatten hoe de ander op jou zal reageren. Met dat geven kan je je eigen strategie aanpassen.
Aan de hand van de Roos van Leary en vele oefeningen waarin iedereen eigen voorbeelden kan inbrengen neemt Gonnie ons mee in de wereld van het beïnvloeden en samenwerken. We krijgen meer inzicht in onszelf en anderen en op de wijze waarop we succesvoller kunnen zijn in het beïnvloeden of samenwerken. Eindelijk gaan we snappen waarom die ene persoon steeds zo onhandig op ons reageert en waarom de samenwerking met een ander zo soepel verloopt.

Wat betekent de Roos van Leary zakelijk gesproken
Menselijk gedrag verloopt via twee assen: de horizontale as (samen-gedrag versus tegen-gedrag) en de verticale as (boven-gedrag versus onder-gedrag).

 • Mensen reageren voorspelbaar op elkaar: symmetrisch (samen-gedrag roept samen-gedrag op en tegen-gedrag roept tegen-gedrag op) en complementair (boven-gedrag roept onder-gedrag op en vice versa).
 • Mensen zijn qua gedrag te beïnvloeden door gedrag van de ander te analyseren, te plaatsen en door bewust op een flexibele manier eigen gedrag aan te passen.
 • De Roos van Leary is geen model om iemands karakter vast te stellen; het gaat bij de Roos van Leary om gedragingen en gedragspatronen.
 • Ieder mens heeft elk van de gedragingen uit de Roos van Leary in zich; aan deze gedragingen moeten geen waardeoordelen (goed of fout gedrag) worden gekoppeld.

Hierbij nodigen we je hartelijk uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen. We hebben een prachtige locatie gevonden waar we onze creativiteit goed tot uiting kunnen laten komen.
Als je deelneemt, ontvang je een vragenlijst die je vooraf moeten invullen en waarbij je scores optelt in de acht kwadranten van de Roos van Leary. Het vooraf invullen is essentieel om optimaal van start te kunnen gaan op 26 november.

Terug


Kwaliteitskring Noord-Holland
Bisonstraat 4
1448 WR  Purmerend

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!