Circulaire economie

 • Datum
  Dinsdag 19 april 2016
 • Tijd
  13:30 – 17:00 uur
 • Locatie
  Seinwezen, Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem
 • Programma
  • 13:30 uur
   Inloop
  • 14:00 uur
   lezing
  • 17:00 uur
   Einde
 • Nadere informatie
  n.v.t.

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. In de circulaire economie gaat het niet alleen om technische innovatie. De uitdaging is vooral om processen anders te organiseren. Dat concept sluit erg aan bij lean, maar gaat veel verder.

Spreker: Luc Renaerts
Te gast is Luc Lenaerts, Senior Director Sustainability bij Koninklijke Philips. Luc is sinds 1995 werkzaam bij Philips en heeft diverse rollen vervuld in Europa, Azie en Noord Amerika. Hij houdt zich momenteel bezig met het verduurzamen van gezondheidszorg.
Hij zal ingaan op hoe de circulaire economie bij kan dragen aan het verbeteren van de levens van mensen. Wat de ambities zijn van Philips op dit gebied. En ook de uitdagingen. Hij wil graag in een dialoog treden met de groep welke barrières worden gezien voor de omschakeling naar een circulaire economie en wat ervoor nodig is om die te slechten.
Koninklijke Philips is een technologiebedrijf dat het leven van mensen wil verbeteren door zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidszorg en consumentenlevensstijl. Het bedrijf is marktleider op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis en op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Philips heeft zich ten doel gesteld om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd en rapporteert jaarlijks wat haar vorderingen zijn op dat gebied.
De circulaire economie is een belangrijk thema voor Philips binnen dat streven. Hoe kunnen de materiaal kringlopen gesloten worden? TNO heeft berekend dat Nederland jaarlijks tenminste €7 miljard kan besparen door om te schakelen naar een circulaire economie. Wat betekent dat voor onze huidige manieren van werken? Wat voor belemmeringen zijn er? Hoe kunnen we deze waarde ontsluiten.
Afgesproken is dat Luc ook zal ingaan op vragen vanuit de deelnemers en indien mogelijk zijn presentatie hierop zal aanpassen. De link naar kwaliteitsmanagement is snel gelegd. Gedurende de bijeenkomst zullen de deelnemers worden gevraagd om in groepjes om over specifieke thema’s onderling te discussiëren.

 

Achtergrond informatie

http://mvonederland.nl/circulaire-economie
http://virida.nl/circulaire-economie.html
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/nederland-als-wereldwijde-hotspot-van-de-circulaire-economie/
http://www.philips.nl/a-w/innovationandyou/article/extended-story/circulaire-economie.html

Terug


Kwaliteitskring Noord-Holland
Bisonstraat 4
1448 WR  Purmerend

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!