SqEME Methodiek

 • Datum
  Donderdag 16 juni 2016
 • Tijd
  13:00 – 17:00 uur
 • Locatie
  Grand Café Heel Europa,
  Genuahaven 48,
  1448 KK Purmerend
 • Programma:
  • 13:00 uur
   Ontvangst
  • 13:15 uur
   Interactieve oefening rond het ervaren van
   procesmanagement / incl. terugkoppeling
   (Op welke manier kan proces denken bijdragen tot
   het oplossen van uitdagende doelen?).
  • 14:15 uur
   De principes (uitgangspunten) van de
   SqEME methodiek
  • 14:30 uur
   Pauze
  • 14:45 uur
   De vier vensters van SqEME
   (blauwdruk, berichtenverkeer, bestek en
   bureaublad)
  • 15:15 uur
   Praktische toepassing bij
   Test & Kalibratie Service B.V.
  • 15:45 uur
   Eigen vraagstukken, plenaire discussie
  • 16:15 uur
   Netwerken onder het genot van een drankje
   en hapje.
 • Nadere informatie

SqEME:
SqEME Procesmanagement is een volwassen methode voor het herkennen, ontwerpen, beheersen, managen en verbeteren van processen in uw organisatie. De methode helpt u uw bedrijfsvoering in kaart te brengen en procesgericht te managen.
De SqEME aanpak is een open standaard. Het kan vrijelijk worden ingezet door elke organisatie die er heil in ziet. Diverse publicaties, trainingen en vooral de netwerkactiviteiten zijn allemaal gericht op een zo goed mogelijke verspreiding van de methode, de kennis erover, ervaringen en vaardigheden. De SqEME aanpak is daarentegen niet af, noch perfect. Het is altijd belangrijk om de methode met gevoel voor de context in te zetten en voor de eigen specifieke situatie ‘pas te maken’. Vanuit de Stichting en met de enthousiaste inzet van het Netwerk sturen we zoveel mogelijk op de uitwisseling van ieders praktijkervaringen. Daarvan kan iedereen leren. En de SqEME aanpak kan zichzelf op deze manier blijven ontwikkelen!

De Principes SqEME:
SqEME is een eigentijdse, niet bureaucratische manier om binnen organisaties processen te managen. Traditioneel keek men binnen organisaties vooral naar posities en functies: de formele structuur. Voorbeelden van dit structuur denken is de organisatie als piramide of hark. Deze traditionele kijk is eenduidig, maar voor steeds meer managers is dit niet meer voldoende. Steeds vaker kijkt men naar een organisatie als een bundeling van processen. Dit proces denken geeft veel meer vrijheden aan de wijze waarop de organisatie wordt ingericht. Tegelijk is het ook meer complex. Het is gebaseerd op andere uitgangspunten. De SqEME-methodiek is vormgegeven vanuit de volgende principes:
• Resultaatgericht management in de context van inclusief denken en open systeemdenken
• Informatievoorziening als aanjager voor het horizontaal organiseren
• Bouwstenen en patronen voor het ordenen van processen
• Vakvolwassen medewerker als uitgangspunt

De vier vensters van SqEME:


Het ‘blauwdrukvenster’ staat voor het overzicht. Hoe zijn de missie, visie en strategie vertaald in de belangrijkste processen van de organisatie?
• Het ‘berichtenverkeervenster’ staat voor de samenwerking tussen mensen en voor het inrichten van hun handelen.
• Het ‘bestekvenster’ staat voor de inrichting. Hierin staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het inrichten van de noodzakelijke hulpmiddelen centraal.
• Het ‘bureaubladvenster’ staat voor het monitoren van de resultaten van de processen; de cockpit van de organisatie.

Spreker: René van Velzen
Ing. René van Velzen is bedrijfskundig ingenieur en sinds 1987 werkzaam als organisatieadviseur op het gebied van kwaliteitsmanagement. Zijn interesse gaat vooral uit naar onderwerpen als organiseren, samenwerken en het verbeteren van de kwaliteit van organisaties. Gedurende zijn loopbaan is hij vanuit Q-TIPS B.V. betrokken geweest bij vele projecten, zowel in de profit als non-profit. Hierbij stonden vaak kwaliteitsmanagement- en procesmanagementvraagstukken centraal. Hij is tevens mede-initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting SqEME.

Terug


Kwaliteitskring Noord-Holland
Bisonstraat 4
1448 WR  Purmerend

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!