Lego Serious Play, het bouwen aan de koers van onze kwaliteitskring

2017-02-09, Lego Serious Play, het bouwen aan de koers van onze kwaliteitskring

kknh

De bijeenkomst staat in het teken van het bouwen – in de meest letterlijke zin van het woord – aan de kwaliteit van de kwaliteitskring. Met behulp van Legio Serious Play proberen we met elkaar antwoorden op vragen te vinden, die bepalend zijn voor hoe we verder met elkaar invulling geven aan de inhoud en uitstraling van de Kwaliteitskring.
We gaan ontdekken wat we zowel persoonlijk en als groep als onze kwaliteit zien. En we bouwen een systeem waarin we onderzoeken welke actoren en factoren invloed hebben op deze kwaliteit en hoe die invloed zich manifesteert. Tenslotte, en als de tijd het toelaat, onderzoeken we hoe we die kwaliteit kunnen borgen en vergroten.

Programma
Het programma wordt verzorgd door: Ivonne Verkes & Erwin Albrecht.

13:00 – 13:15: ontvangst;
13:15 – 13:30: mededelingen;
13:30 – 16:30: aan de slag met Lego Serious Play;
16:30 – 17:00: samenvatten resultaten;
17:30 – 17:30: napraten.

Locatie
Crown Business Center Haarlem
A. Hofmanweg 5
2031 BH Haarlem

LEGO® SERIOUS PLAY® is een eigentijdse methode. Zeer krachtig bij het ontwikkelen van een visie en strategie als bedrijf of organisatie of het werken met teams. De methode helpt mensen om te gaan met verandering én zorgt voor het bedenken, begrijpen en omarmen van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. In tegenstelling tot klassiekere methoden boeken we met LSP in korte tijd resultaat. Een effectieve methode waarmee je geen tijd verliest!

lsp

Een 21e eeuw instrument voor mensen in uw organisatie om snel en goed een probleem op te lossen
Een organisatie neer te zetten, te verbeteren of vernieuwen. Ambities te bepalen en die te vertalen in acties, met volledig commitment. Via een groepsproces sneller en beter besluiten te nemen, met groot draagvlak. Inzicht in elkaars denken, doen en laten te krijgen en dat als team optimaal te benutten

 

Voorbereiding
Denk na over vragen als:

  • Wat zou de kwaliteitskring moeten uitstralen?
  • Wat vind jij belangrijk waar wij als kwaliteitskring aandacht aan moeten besteden?
  • Welke onderwerpen wil jij behandeld zien?
  • Hoe zouden deze onderwerpen onder de aandacht gebracht moeten worden en met welke prioriteit?
Terug


Kwaliteitskring Noord-Holland
Bisonstraat 4
1448 WR  Purmerend

Contact

 

Bel of mail gerust voor meer informatie!